Bästa vetenskapliga ST-arbetet

Sveriges Ögonläkarförening utlyser ett stipendium om 10 000 kr till ”Bästa vetenskapliga ST-arbetet”.

Alla vetenskapliga ST-arbeten som presenterats vid ett regionalt, nationellt eller internationellt möte kan nomineras.

Nominering sker genom att en digital version av arbetet skickas till vetenskaplig sekreterare senast 31 januari året efter  ST-arbetets slutförande och presentation. Datum och plats för presentationen ska anges.

Utdelning av diplom sker vid SÖFs årsmöte.

Minst 3 ST-arbeten måste nomineras för att stipendiet ska delas ut. Om färre än 3 ST-arbeten nomineras kommer dessa ingå i nästkommande års bedömning.