Nationella kunskapsstöd

Det nationella programområdet för ögonsjukdomar (NPO-ögon) ansvarar sedan 2018 över de nationella kunskapsstöden som utarbetas av NPO-ögons olika nationella arbetsgrupper (NAG). Under 2020 pågår arbeten med att ta fram nationella kunskapsstöd inom ett antal områden och dessa kommer allt eftersom de är klara att publiceras på denna sida. Mer information om NPO-ögon kan du läsa här.

Nationella riktlinjer antagna av Sveriges ögonläkarförening och skapade 2018 eller tidigare, av ledande experter inom området, gäller tills dess att de är reviderade av NPO-ögon.

 

Glaukom

Författade av NAG Glaukom:

 

Medicinsk retina

Författade av NAG Medicinsk retina:

Antagna av Sveriges ögonläkarförening:

 

Plastik & Orbita

Författade av NAG i Plastik och Orbita:

 

Barnoftalmologi och strabism:

Författade och antagna av styrgruppen för kvalitetsregistret SWEDROP: