Nationella kunskapsstöd

Det nationella programområdet för ögonsjukdomar (NPO-ögon) ansvarar sedan 2018 över de nationella kunskapsstöden som utarbetas av NPO-ögons olika nationella arbetsgrupper (NAG). Sedan 2020 pågår arbeten med att ta fram nationella kunskapsstöd inom ett antal områden och dessa kommer allt eftersom de är klara att publiceras på denna sida. Mer information om NPO-ögon kan du läsa här.

Samtliga kunskapsstöd och sammanhållna vårdförlopp framtagna genom  de nationella programområdena i systemet för kunskapsstyrning finns att tillgå via: https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisservardforloppvardprogramochriktlinjer.44270.html

Nationella riktlinjer antagna av Sveriges ögonläkarförening och skapade 2018 eller tidigare, av ledande experter inom området, gäller tills dess att de är reviderade av NPO-ögon.

 

Barnoftalmologi och strabism:

Författade av NAG för barnoftalmologi och skelning, granskad av NPO för ögonsjukdomar, avslutad remissrunda via Systemet för Kunskapsstyrning

Författade och antagna av styrgruppen för kvalitetsregistret SWEDROP (ej inom ramen för nationellt kunskapsstöd):

 

Glaukom

Författad av NAG för glaukom, granskad av NPO för ögonsjukdomar:

 

Katarakt

Författad av NAG lins, granskad av NPO för ögonsjukdomar, pågående öppen remissrunda via Systemet för Kunskapsstyrning:

 

Kirurgisk retina

Författad av NAG för kirurgisk retina, granskad av NPO för ögonsjukdomar, pågående öppen remissrunda via Systemet för Kunskapsstyrning:

 

Medicinsk retina

Författade av NAG för medicinsk retina, granskad av NPO för ögonsjukdomar, öppen remissrunda via systemet för Kunskapsstyrning:

Författade av NAG för medicinsk retina, granskad av NPO för ögonsjukdomar:

Antagna av Sveriges ögonläkarförening:

 

Neurooftalmologi

Författad av NAG för neurooftalmologi, granskad av NPO för ögonsjukdomar, avslutad remissrunda via Systemet för Kunskapsstyrning:

Författad av NAG för neurooftalmologi, granskad av NPO för ögonsjukdomar, öppen remissrunda via Systemet för Kunskapsstyrning:

Fastställt av RCC (regionala Cancercentrum) i samverkan

 

Plastik & Orbita

Författade av NAG för okuloplastik och orbita, granskad av NPO för ögonsjukdomar, öppen remissrunda via Systemet för Kunskapsstyrning:

Författade av NAG för okuloplastik och orbita:

 

Författad av NAG för okuloplastik och orbita, granskad av NPO för ögonsjukdomar, pågående öppen remissrunda via Systemet för Kunskapsstyrning: