Nationella kunskapsstöd

Det nationella programområdet för ögonsjukdomar (NPO-ögon) ansvarar sedan 2018 över de nationella kunskapsstöden som utarbetas av NPO-ögons olika nationella arbetsgrupper (NAG). Sedan 2020 pågår arbeten med att ta fram nationella kunskapsstöd inom ett antal områden och dessa kommer allt eftersom de är klara att publiceras på denna sida. Mer information om NPO-ögon kan du läsa här.

Nationella riktlinjer antagna av Sveriges ögonläkarförening och skapade 2018 eller tidigare, av ledande experter inom området, gäller tills dess att de är reviderade av NPO-ögon.

 

Barnoftalmologi och strabism:

Författade och antagna av styrgruppen för kvalitetsregistret SWEDROP:

 

Glaukom

Författad av NAG för glaukom:

 

Kirurgisk retina

Författad av NAG för kirurgisk retina, fastställd av NPO för ögonsjukdomar, pågående remissrunda via Systemet för Kunskapsstyrning:

 

Medicinsk retina

Författade av NAG för medicinsk retina:

Antagna av Sveriges ögonläkarförening:

 

Neurooftalmologi

Författad av NAG för neurooftalmologi, fastställd av NPO för ögonsjukdomar, pågående remissrunda via Systemet för Kunskapsstyrning

 

Plastik & Orbita

Författade av NAG för okuloplastik och orbita: