Nationella kunskapsstöd

Det nationella programområdet för ögonsjukdomar (NPO-ögon) ansvarar sedan 2018 över de nationella kunskapsstöden som utarbetas av NPO-ögons olika nationella arbetsgrupper (NAG). Under 2020 pågår arbeten med att ta fram nationella kunskapsstöd inom ett antal områden och dessa kommer allt eftersom de är klara att publiceras på denna sida. Mer information om NPO-ögon kan du läsa här.

 

Glaukom

Författade av NAG Glaukom, bestående av Christina Lindén, Gauti Jóhannesson, Annelie Widmark, Ulf Stille,  Amelie Botling Taube, Markus Karlsson, Lada Kalaboukhova, Anders Bergström och Dorothea Peters.

 

Medicinsk retina

Författade av NAG Medicinsk retina, bestående av Urban Amrén, Susanne Albrecht, Monica Lövestam-Adrian, Martin Breimer, Pierfrancesco Mirabelli, Elisabet Granstam och Mattias Eklund.

 

Plastik & Orbita

Författade av NAG i Plastik och Orbita, bestående av Eva Dafgård, Eva Källsbo, Karl Engelsberg, Karin Svedberg, Agnieszka Lorenz, Kersti Sjövall och Sofia Hjersing