Nationella kunskapsstöd

Det nationella programområdet för ögonsjukdomar (NPO-ögon) ansvarar sedan 2018 för de nationella kunskapsstöden som utarbetas av NPO-ögons olika nationella arbetsgrupper (NAG). Sedan 2020 pågår arbeten med att ta fram nationella kunskapsstöd inom ett antal områden och dessa kommer allt eftersom de är klara att publiceras på denna sida. Mer information om NPO-ögon kan du läsa här.

Publicerade kunskapsstöd som är framtagna av NPO-ögon finns även att tillgå via: nationelltklinisktkunskapsstod.se.

Under pågående remissrundor finns kunskapsstöden och konsekvensbeskrivningarna att tillgå via: kunskapsstyrningvard.se

Efter avslutad remissrunda finns konsekvensbeskrivningarna kvar på: kunskapsstyrningvard.se

Nationella riktlinjer skapade 2018 eller tidigare, gäller tills dess att de är reviderade av NPO-ögon.

 

Barnoftalmologi och strabism:

Författade av NAG för barnoftalmologi och skelning, godkänd av NPO för ögonsjukdomar, publicerad via Systemet för Kunskapsstyrning

Författade av NAG för barnoftalmologi och skelning, godkänd av NPO för ögonsjukdomar, avslutad öppen remissrunda via Systemet för Kunskapsstyrning

Författade och antagna av styrgruppen för kvalitetsregistret SWEDROP (ej inom ramen för nationellt kunskapsstyrning):

 

Glaukom

Författad av NAG för glaukom, godkänd av NPO för ögonsjukdomar, publicerad via Systemet för Kunskapsstyrning:

Författad av NAG för glaukom, granskad av NPO för ögonsjukdomar:

 

Katarakt

Författad av NAG lins, godkänd av NPO för ögonsjukdomar, publicerad via Systemet för Kunskapsstyrning:

 

Kirurgisk retina

Författad av NAG för kirurgisk retina, godkänd av NPO för ögonsjukdomar, publicerad via Systemet för Kunskapsstyrning

 

Kornea

Författad av NAG för kornea, godkänd av NPO för ögonsjukdomar, publicerad via Systemet för Kunskapsstyrning:

 

Medicinsk retina

Författade av NAG för medicinsk retina, granskad av NPO för ögonsjukdomar, publicerad via systemet för Kunskapsstyrning:

Författade av NAG för medicinsk retina, granskad av NPO för ögonsjukdomar:

Antagna av Sveriges ögonläkarförening:

 

Neurooftalmologi

Författad av NAG för neurooftalmologi, godkänd av NPO för ögonsjukdomar, publicerad via Systemet för Kunskapsstyrning:

Utgiven av NPO endokrinologi i samverkan:

Fastställt av RCC (regionala Cancercentrum) i samverkan

 

Onkologi

Fastställt av RCC (regionala Cancercentrum), ej inom ramen för nationellt kunskapsstyrning:

 

Plastik & Orbita

Författade av NAG för okuloplastik och orbita, godkänd av NPO för ögonsjukdomar, publicerad via Systemet för Kunskapsstyrning:

Författade av NAG för okuloplastik och orbita:

 

Ärftliga retinala sjukdomar

Författad av NAG för hereditära retinala sjukdomar, godkänd av NPO för ögonsjukdomar, publicerad via Systemet för Kunskapsstyrning: