En extern granskning och utvärdering av ST-utbildningen vid varje utbildningsort ska genomföras minst vart 5e år enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8).

Granskningen utgår från kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt specialitetsföreningarnas kvalitetsindikatorer för god utbildning. Den externa granskningen av specialistutbildningen av ögonläkare sker via LIPUS och genomförandet kallas för SPUR-inspektion (specialistutbildningsråd). Sveriges Ögonläkarförening utser en SPUR-samordnare som sköter den övergripande planeringen och informationen om ögon-SPUR.

För mer information om LIPUS externa granskning, klicka här.

För tidigare rapporter från LIPUS externa granskningar klicka här.

Ögon-SPUR har kommit med förslag på hur klinikerna kan uppnå kvalitetskraven för ”ledarskap och kommunikativ kompetens” och ”medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete”. Förslagen är tänkta för tillämpning inom ögonspecialistutbildningen och finns sammanfattade här.