Vetenskapligt ST-arbete

SÖFs rekommendation gällande uppnådda kompetenskrav för målet om medicinsk vetenskap

Enligt SÖFs beslut gäller följande rekommendation för ST-läkare inom ögonspecialiteten för att delmål 19 enligt SOSFS 2008:17 och delmål a5 enligt SOSFS 2015:8 skall uppnås:

Skriftligt arbete: Arbetet skall ha anknytning till ögonspecialiteten. Det skall vara av sådan omfattning och kvalitet att det 1) presenteras på ett regionmöte och/eller på Ögonläkarföreningens årsmöte och/eller 2) accepteras för publikation i en vetenskaplig nationell eller internationell tidskrift. Ett abstrakt av arbetet rekommenderas i tillägg publiceras på Ögonläkarföreningens hemsida under fliken utbildning. För publicering vänligen kontakta web-ansvarig Catharina Kuylenstierna på e-mailadress catharina.kuylenstierna@sll.se

Handledning: Huvudhandledaren för det vetenskapliga arbetet bör ha vetenskaplig kompetens minst doktorsexamen. Om specialistläkare med doktorsexamen saknas på ordinarie klinik skall kontakt tas med disputerad kollega (ej nödvändigtvis inom ögonspecialiteten) på annat håll som kan fungera som bihandledare och som kan hjälpa till med frågor kring utformning och genomförandet av arbetet. Stödpersonen bör kunna ersättas för sina insatser från ST-läkarens klinik.

Uppskattad tidsåtgång: ca 10-12 veckor

Kurs: Kraven för ST-läkare i ögonspecialiteten innefattar inte en kurs i forskningsmetodik enligt SOSFS 2008:17, däremot är detta krav enligt SOSFS 2015:8.