Bedömningar under ST

Handledaren och verksamhetschefen vid det tjänstgöringsställe där ST-läkaren huvudsakligen genomför sin specialiseringstjänstgöring ska bedöma ST-läkarens kompetensutveckling kontinuerligt med utgångspunkt i målbeskrivningen för specialiteten och det individuella utbildningsprogrammet. Bedömningen ska dokumenteras och ligga till grund för det intyg om uppnådd specialistkompetens som ska utfärdas efter fullgjord specialiseringstjänstgöring. Bedömningen bör göras med på förhand kända och överenskomna metoder.

Nedan finns instruktioner och bedömningsmallar för två vedertagna bedömningsmetoder.

Mini-CEX instruktioner

Mini-CEX bedömningsmall

CBD instruktioner

CBD bedömningsmall

Återkoppling efter muntlig presentation – mall från Region Skåne

Övriga bedömningsinstrument (länk till Region Skåne)