Individuellt utbildningsprogram vid ST

Alla ST-läkare ska ha ett utbildningsprogram som utgår från målbeskrivningen för specialiteten. Utbildningsprogrammet ska vara individuellt och omfatta den tjänstgöring och kompletterande utbildning som behövs för att uppfylla kompetenskraven i målbeskrivningen. Utbildningsprogrammet ska upprättas i samråd mellan verksamhetschef, handledare, studierektor och ST-läkaren inom de första 6 månaderna av tjänstgöringen. Nedan finns exempel på individuella utbildningsprogram för ögon-ST från några av Sveriges ögonkliniker:

Västerbotten

Jönköping

SUS 2018

SUS 2021